Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Zpráva o činnosti SDH za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI

SDH Babice nad Svitavou za rok 2011

(projev starosty SDH při výroční schůzi za rok 2011)

 

 

Vážené sestry, vážení bratři, vážení hosté,

mám zde za úkol shrnout práci sboru dobrovolných hasičů za rok 2011. Výbor se v roce 2011 sešel celkem 12 krát. Osobně mě těší, že skoro na všech zasedáních výboru nebyly přítomni jen jeho členové, ale i hosté. Z toho usuzuji, že se našli bratři a sestry, kterým není dění ve sboru lhostejné a přijdou se o své nápady, poznatky ale i kritiku podělit s ostatními. A to je podle mého mínění jen dobře. Pro ostatní bych zde rád připomenul, že výborová schůze se koná vždy první středu v měsíci tzv. po houkání na hasičské zbrojnici v 19 hod.

Pokud v mimořádných případech dojde k přesunutí termínu konání výborové schůze, je náhradní termín upřesněn na nástěnce na hasičské zbrojnici vždy s dostatečným předstihem.

Sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou má k dnešnímu dni 65 členů, z toho 7 mladých hasičů.

Naše řady tento rok opustili dva členové, a to Herceg Jan a Ondráček Jiří, oba na vlastní žádost. Naopak mi dovolte přivítat v našich řadách 8 nových členů. Jsou to sestry: Blechová Radka, Ondráčková Světlana, Stará Šárka, Ševčíková Markéta, Vodičková Věra a bratři Knapek Petr, Luner Aleš a Starý Miroslav.

Doufám, že jejich životní zkušenosti, um a ochota pomoci dobré věci, tak jak nám to již mimochodem několikrát předvedli při organizování různých kulturních a společenských akcí v obci, budou pro sbor prospěšné a sboru jejich příchod vlije do žil trochu nové a doufejme i aktivnější krve.

A nyní mi dovolte, abych vám připomenul ty nejdůležitější akce, na kterých se od minulé výroční valné hromady podílel sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou:

- začátkem roku 2011 jsme se podíleli na přípravě a údržbě ledové plochy na Sokolovně

- 15.1.2011 se naši zástupci zúčastnili výroční valné hromady okrsku Pozořice, kterou pořádalo sdružení hasičů v Hostěnicích

- 22.1.2011 proběhl náš společenský ples s účastí 152 platících hostů. I přes menší návštěvu se domnívám, že to byl ples vydařený. Příjemné teplo, výborná hudba, dobré pití, jídlo a víc místa na place, to jsou jen některé věci, které si návštěvníci plesu pochvalovali. Samozřejmě zde nesmím zapomenout i na taneční půlnoční překvapení a poděkovat babickým dívkám, ženám a jejich trenérovi, že pro tuto příležitost taneční pásmo secvičili a na plese předvedli.

- 19.2.2011 jsme navázali na osvětovou činnost našich předchůdců a na hasičce jsme pro babické spoluobčany zorganizovali přednášku na téma "OBSAH NOVÉ AUTOLÉKÁRNIČKY A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI". Účast na této akci sice nebyla velká, ale dle ohlasů byla tato přednáška velice zajímavá a zcela určitě prospěšná. Hned po jejím skončení dokonce padly dotazy, zda neplánujeme pravidelné opakování akcí s podobnou tematikou. Největší podíl na zdárném průběhu této akce má na svědomí bratr Josef Klučka mladší, který na přípravu této akce obětoval spoustu svého volného času.

- 15. - 16. 4. 2011 provedlo naše sdružení sběr železného šrotu v obci.

- 1.5.2011 se konala Hasičská pouť ve Křtinách. Letos již jubilejní 10. ročník. Na této akci jsme vypomáhali s řízením dopravy během ukázek a někteří naši členové měli službu u stánku Červeného kříže.

- 15.5.2011 jsme řídili dopravu při slavnostním žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého

- 6.6.2011 členové SDH vypomáhali při betonování základové desky nové třídy mateřské školky. Setkal jsem se i s názorem, že obec hasiče v mnoha případech využívá jen jako levnou pracovní sílu. Já tento názor nesdílím. Pokud totiž podělíte výši investic obce do zásahové jednotky počtem odpracovaných hodin pro obec, nutně musíte dojít k výsledku, že jsme hodně dobře placená pracovní síla. Navíc jsme sbor dobrovolných hasičů a tudíž i veškerá brigádnická činnost členů je dobrovolná. Ať už je odvedená přímo pro sbor nebo pro obec. Já jen doufám, že spolupráce s obcí bude i nadále probíhat k oboustranné spokojenosti jako dosud a po obci bude přibývat staveb, kde se za spoustu let budeme moci zastavit a říci si: "Tato budova stojí i díky hasičům a já byl tehdy u toho. Jo, to bylo tenkrát ". A s vnoučátkem na procházce zavzpomínat na dobu dávno minulou.

- 28.6.2011 ve spolupráci se základní školou jsme na hasičce uspořádali den otevřených dveří pro její žáky.

I zde je nutno dodat, že dosavadní spolupráci s mateřskou i základní školou můžeme hodnotit pouze kladně a díky této spolupráci jsme se dostali i do vysílání České televize a to v pořadu Nejlepší škola, jejíž jihomoravské kolo mimochodem Babická škola vyhrála.

- 1.7.2011 se delegáti z našeho sboru zúčastnili pohřbu br. Jelínka z SDH Olomučany

- 16.9.2011 jsme technicky zabezpečovali "LESNÍ OLYMPIÁDU", kterou pořádala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

- 7.10.2011 na hasičce proběhlo utužování kolektivu s příznačným názvem "posezení u burčáku".

- 22.11.2011, při příležitosti oslav výročí založení republiky zorganizoval náš sbor pálení Masarykovy vatry, spojené s odpolední drakiádou pro děti a opékáním špekáčků. Tato akce se u našich spoluobčanů těší každým rokem čím dál tím větší oblibě a mimořádně hojná účast na odpolední drakiádě pro nás byla velice příjemným překvapením. Poprvé jsme zde také předvedli dětský domeček, na kterém si děti mohli vyzkoušet hašení pomocí ruční džberovky. Výroby domečku se ujal br. Procházka a rodina Kleinbauerových ho potom výtvarně dovedla k dokonalosti.

- během jarních měsíců br. Jóba pro potřeby sboru vyrobil přívěsný vozík. Pro zabezpečení většiny akcí věc naprosto nezbytná, o jejíž půjčení jsme vždy museli někoho žádat. Rád bych mu jménem výboru touto cestou ještě jednou poděkoval za kvalitně odvedenou řemeslnou práci.

- během celého roku se naši členové několikrát zúčastnili různých oslav a výročí založení sborů dobrovolných hasičů v blízkém i širokém okolí, kde jsme vystavovali naši zásahovou i historickou techniku a několikrát jsme také v rámci ukázek předvedli vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu.

- musím zde také zmínit drobné stavební a technické opravy a úpravy, jako například výměna dveří sklepa u Horní autobusové zastávky, oprava a montáž venkovní nástěnky, výroba vnitřní nástěnky s tematikou vázání uzlů, zavedení internetu na hasičku, zprovoznění sportovní PS12 a mnoho dalších drobných akcí.

Dále se naši zástupci pravidelně účastnili okrskových aktivů, včetně okresního shromáždění starostů a zástupců sborů, které se konalo dne 11.11.2011 v Brně.

A teď plány do nejbližší budoucnosti:

- větší využití moderních informačních technologií pro lepší informovanost členů o dění v SDH. Vzhledem k tomu, že je zápis z výborových schůzí zpracován v digitální podobě, není problém rozeslat ho těm členům, kteří mají e-mailovou adresu a chtěli by vědět, o čem se na výboru SDH diskutovalo a jaké jsou nejbližší plány a úkoly. Zároveň bych chtěl podotknout, že není problém kopii zápisu doručit i těm členům, kteří přístup k internetu nemají a o tuto službu by projevili zájem. Během večera stačí dodat e-mailovou adresu nebo si zde domluvit podrobnosti. Též upozorním, ale to si již určitě většina členů všimla, že kopie zápisu je též vyvěšena na nástěnce na vnitřní straně vstupních dveří do hasičky.

- 21.1. 2012 nás čeká společenský ples našeho SDH. Rád bych touto cestou poprosil o hojnou účast členů na zajištění této akce. Děkuji předem.

- 29.4. 2012 proběhne ve Křtinách již 11. ročník Hasičské pouti

A teď i trochu kritiky, toto je výčet akcí a oblastí, které se nám splnit nepodařilo nebo kde máme velké rezervy:

- na jaře se nám podařilo obnovit činnost kroužku mladých hasičů, na podzim jsme činnost tohoto kroužku ukončili. Na naši obhajobu musím dodat, že z důvodu nezájmu dětí.

- účast na soutěžích. I když se oproti roku 2010 můžeme pochlubit nárůstem účasti o 100%, přeci jen jeden start na netradiční soutěži ve Velaticích je dle mého mínění trochu málo.

- aktivnější zapojení členů, kteří nejsou členy zásahové jednotky do dění v SDH. Otázkou ovšem je, jak toho dosáhnout. I když jsme začali používat hromadné rozesílání zpráv pomocí SMS všem členům sboru a informovat tak o chystaných brigádách nebo akcích, nesetkalo se toto úsilí s předpokládanou odezvou. Větší účast na brigádách jsem, přiznám se, osobně nečekal, ale že se na říjnovém stmelování kolektivu sejde pouhých 23 členů, to pro mě bylo zklamáním. Sama se zde pokládá otázka, zda takové akce do budoucna vůbec organizovat a věnovat jim spoustu času na zajištění, přípravu a úklid, a nebo tento čas raději věnovat nějakým jiným, třeba i soukromým aktivitám.

Závěrem bych rád poděkoval obecnímu zastupitelstvu, zejména pak starostovi obce panu Miroslavu Martykánovi za podporu hasičů a dále zde musím poděkovat i našim sponzorům, kteří nám pomáhají zajistit naše kulturní akce. Dále bych chtěl poděkovat všem členům SDH, ať už za jejich aktivní přístup, nebo za to, že přes nelehkou životní situaci, věk nebo zdravotní problémy zůstávají členy SH ČMS a aspoň takto vyjadřují hasičům svoji přízeň a podporu.

Děkuji za pozornost.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální teplota

21.7.2024 06:07

Aktuální teplota:

19.4 °C

Vlhkost:

69.4 %

Rosný bod:

13.6 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka