Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Farnost Babice nad Svitavou

„Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou.“ – sv. Jan Křtitel (Jan 3,35)

Římskokatolickou farnost Babice nad Svitavou tvoří věřící v Krista, katoličtí křesťané, kteří žijí v obcích Babice nad Svitavou, KaniceŘícmanice. Ke společnému slavení se scházíme ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Podílíme se na životě brněnské diecéze a celé katolické církve v jednotě s papežem Františkem.

Aktuální program bohoslužeb pro naši farnost a pro sousední farnost Ochoz u Brna a další pozvánky najdete v tzv. ohláškách na jednotlivé týdny – viz níže. Ze sousedství nabízíme také odkaz na farnosti Bílovice nad Svitavou, AdamovKřtiny.

Kontakt:                                  664 01 Babice nad Svitavou 1

e-mail: babicenadsvitavou@dieceze.cz

Důležité odkazy:                          Bible – Písmo svaté

Katechismus katolické církve

Kalendář – slavíme s církví

Ohlášky 5.7. -19.7.2020.pdf (593.73 kB)

Příměstské tábory Diecézní muzeum.pdf (1.06 MB)

Apostolat_modlitby_cervenec_2020.pdf (377.72 kB)

Vyberove_rizeni_200522.pdf (264.9 kB)

Svatodusni_novena_2020.pdf (351.5 kB)

 

 

Vážení a milí,

 

nejspíše už víte, že od 11. května je možné konat bohoslužby s účastí 100 lidí (liturgický personál nepočítaje).

Poradil jsem se s kněžími v okolních farnostech a rozhodl jsem se, že od příštího týdne obnovíme mše svaté ve farnostech Ochoz u Brna a Babice nad Svitavou.

Přesné časy a úmysly mší Vám pošlu jako obvykle koncem týdne.

 

Srdečně zdraví

               Zdeněk Drštka

 

Vážení a milí,
 

někteří z vás už se mě ptali, jakým způsobem budeme v našich farnostech realizovat postupné uvolňování zákazu veřejných bohoslužeb v rámci karanténních opatření. Jak nejspíše víte, rozhodla o něm vláda na základě premiérova návrhu v pátek 17. dubna a toto rozhodnutí prakticky beze změn převzala ve svém prohlášení Česká biskupská konference.

 

Pro upřesnění jen doplním, že toto částečné umožnění veřejných bohoslužeb je spojeno s dalšími omezujícími opatřeními, z nichž počet účastníků (od 27. dubna stanovený na 15, v dalších týdnech se má postupně zvyšovat) není jediným limitujícím faktorem – nařízení vymezuje odstup mezi jednotlivými lidmi, opakovanou desinfekci apod.

 

Od vydání onoho vládního stanoviska si intenzivně lámu hlavu a přemýšlím, jakým způsobem rozproudit život v našich farnostech. Je pro mě těžké představit si, že bych měl sestavovat nějaké „Schindlerovy seznamy" těch, jimž bude povolena účast na slavení mše svaté v konkrétním dni na konkrétním místě. Stejně tak mi není vlastní představa, že v roli jakéhosi „vrátného" budu odpočítávat příchozí ve dveřích kostela a určovat, kdo ještě smí a kdo nesmí vstoupit. A není mi ani blízká myšlenka, že bych měl prolézat kostely s metrem a počítat, kolik smí vstoupit lidí, aby byly zachovány požadované dvoumetrové rozestupy.

 

Jsem velmi vděčný otci biskupovi, který nám kněžím k tomuto problému poslal velmi rozumný a moudrý dopis. Dovolte mi z něj citovat slova ohledně „výběru" účastníků bohoslužeb:

 

„Myslete na to, že všechna řešení nejsou plně spravedlivá. Pokud se některý z farníků nezřekne své účasti na mši dobrovolně a nenabídne své místo druhým, může to být pociťováno jako osobní křivda. Pamatujte tedy, že vámi učiněná rozhodnutí o tom, kdo se mše účastní a kdo ne, mohou způsobit ve farnosti rozdělení a zranění, která přetrvají i dobu koronavirovou."

 

Právě těmto křivdám a těmto zraněním se chci vyhnout.

 

Závazné je pro mě také stanovisko otce děkana, které jsem obdržel včera odpoledne. Vychází z toho, že v době na počátku karanténních opatření (kdy byl počet účastníků bohoslužby omezen na 100 lidí) jsme se spolu s kněžími brněnského děkanství shodli, že v rámci Brna není dost dobře proveditelné tento limit splnit při zachování běžného řádu bohoslužeb. Usnesli jsme se tehdy, že po dobu těchto opatření pozastavíme veřejné slavení.

 

Otec děkan připomněl, že toto rozhodnutí stále platí – v Brně, resp. v brněnském děkanství, tedy nebudou slaveny veřejné bohoslužby. Já jako kněz spadám pod pravomoc brněnského děkana a toto rozhodnutí platí i pro mne. Krom toho jsou obce v našich farnostech navázány na Brno a je vhodné a žádoucí, abych postupoval koordinovaně s kněžími v nejbližším okolí.
Vzhledem ke stávající situaci a v souladu s rozhodnutím otce děkana tedy prozatím nadále nebudou ve farnostech Babice nad Svitavou a Ochoz u Brna konány bohoslužby s přístupem veřejnosti, byť s omezenou účastí.

 

Prosím, neberte toto rozhodnutí jako výraz neochoty setkávat se s Vámi a slavit s Vámi eucharistii. Věřte mi, že pro mě není lehké sloužit mši bez lidí – bez Vás. Věřte mi, že jsem se velice těšil na společné slavení Velikonoc, které nám nebylo umožněno. Velmi rád bych s Vámi slavil bohoslužby; ovšem vzhledem k omezením, která poslední vládní rozhodnutí přineslo, je otázkou, zdali by se za daných podmínek ještě dalo mluvit o slavení...

 

V žádném případě Vás nechci nechat bez svátostí, proto jsem se rozhodl, že v následujících týdnech – alespoň prozatím – budu k dispozici v kostele ke svátosti smíření a k přijetí eucharistie, popř. k pomazání nemocných, a to:

 

VŽDY OD 15 DO 18 HODIN:

v úterý v Ochozi u Brna
ve středu v Babicích nad Svitavou
ve čtvrtek v Ochozi u Brna
v pátek v Babicích nad Svitavou

 

Tyto časy platí od příštího týdne, tzn. od úterý 28. dubna 2020, do odvolání.

 

Prosím, nebojte se v těchto dnech za mnou v kostele přijít a požádat mě o

svátost smíření nebo eucharistii, nebo jen o společnou modlitbu, požehnání, rozhovor apod. A připomínám, že přijetí Těla Páně není vázáno na konkrétní svátost smíření v ten který den. A rozhodně se neuzavírám možnostem domluvit se individuálně na setkání v jiný čas a na jiném místě.

 

Stále žijeme v době hledání – hledáme cesty, jak být vzkříšenému Pánu co nejblíže, jak se s ním setkat, jak prožívat skutečnost, že coby církev jsme jeho tělem, tělem zmrtvýchvstalého Krista. On přichází k nám tak jako k apoštolům navzdory všem zavřeným dveřím. Žijme, prosím, velikonočně!

 

Prosím Vás o modlitbu; já se za Vás modlím pravidelně.

 

S úctou a vděčností

                                                     Zdeněk Drštka

umysly_msi_svatych_200426.pdf (554.06 kB)

Vážení a milí,

posílám Vám plán úmyslů bohoslužeb na první květnový týden a připojuji několik inspirativních odkazů:

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200425list-svateho-otce-vsem-vericim-k-mesici-kvetnu

- Svatý otec František posílá list s prosbou o modlitbu růžence; úcta k Matce Boží je tradičně spojována zvláště s měsícem květnem. Přijměme za své tuto výzvu a spojme se v modlitbě s Tou, která vyprosila první Ježíšův zázrak.

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200423kardinal-czerny-ke-koronaviru-je-treba-revidovat-zivot-abychom-neutonuli-v-bazine-kazdodennich-problemu

- kardinál Michael Czerny je brněnský rodák. Jeho velmi zajímavou úvahu vřele doporučuji!

 

http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2138

- pro ty z Vás, kdo se připojujete k "Apoštolátu modlitby", připravil P. Pavel Ambros další zamyšlení na květen.

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-57-svetovemu-dni-modliteb-za-povolani

- 4. velikonoční neděle, zvaná "Neděle Dobrého pastýře", je dnem modliteb za povolání. Také při této příležitosti nás oslovuje Svatý otec František.

 

Srdečně Vás všechny zdraví,

v dobrém vzpomíná

a o modlitbu prosí

                              Zdeněk Drštka

 

P. S. Několik odkazů:

- tento mě potěšil a dojal:

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/lide-mejte-se-radi-seniori-radi-mladsim-co-je-v-zivote-dulezite/

- výborné podněty pro duchovní život v karanténní situaci:

http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2125

- podnětné zamyšlení P. Jana Rybáře:

http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mobilní aplikace

V Obraze

Rozpočet

Rozpočet

Svoz odpadu

Červenec2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1
2 3
4 5
6 7 8
9 10
11 12
13 14 15
16 17
18 19
20 21 22
23 24
25 26
27 28 29
30 31
1 2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální teplota

6.7.2020 18:07

Aktuální teplota:

22,8 °C

Vlhkost:

48,8 %

Rosný bod:

11,5 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem