Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Oznámení a zprávy

Informace E.ON Distribuce, a. s.

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na povinnost ořezu nebo odstranění dřevin, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 – „Elektrická venkovní vedení s napětím“, podle níže uvedeného výpisu citovaných předpisů.

Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností  7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,

u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,

u vedení velmi vysokého napětí  (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) 3 m,

v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a. s., či jím zmocněných zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob , technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti  E.ON Česká republika, s. r. o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

E.ON doporučuje odstraňování a ořez dřevin provádět průběžně.

V případě, že stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví  Vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, kde budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E. ON Distribuce, a. s. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační  úřad.

Pro další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte stránky www.eon-distribuce.cz.

 

Volby do zastupitelstva Krajského úřadu

     Začátkem října v pátek a v sobotu 7. a 8. října se konají volby do zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Volební místnost bude, jako tradičně, v jídelně základní školy a otevřena bude v pátek od 14:00 hod. – 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. – 14:00 hod. Právo volit mají občané, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k pobytu v obci, která náleží do územního obvodu příslušného kraje. Volební lístky naleznete ve svých poštovních schránkách. V případě potřeby budou vydány i ve volební místnosti. Každý volič po předložení platného průkazu totožnosti (zkontrolujte platnost svého dokladu) obdrží úřední obálku, do které v prostoru k tomu určeném (za plentou) uloží hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, přetržené nebo takové, které nebyly vloženy do úřední obálky. Na požádání v odůvodněných případech navštíví členové volební komise voliče v místě bydliště.

     Současně s volbami do krajského zastupitelstva proběhne v Brně referendum o přesunu hlavního nádraží. Občané budou podrobněji informováni v zářijovém obecním zpravodaji.

 

Upozornění policie ČR občanům 

     Dovolujeme si Vás upozornit, že v poslední době došlo na teritoriu Obvodního oddělení Šlapanice k několika případům odcizení hotovosti u starších občanů.

     Šetřením a z výpovědí poškozených bylo zjištěno, že této trestné činnosti se dopouštějí osoby pravděpodobně rómské národnosti (2 ženy a 2 muži), kteří zazvoní u domu za účelem nabídky „zdravotních dek”, vnutí se do domu a poté za tyto přikrývky požadují pouze balné a poštovné ve výši 1.000 Kč. (Důvody vnucení do domu bývají různé – žízeň, potřeba dolití vody do chladiče vozidla, přeplatek záloh plynu, elektřiny atd.)

     Postižený obvykle jde a z místa, kde má uloženy úspory, vytáhne určitý obnos, který předá pachatelkám. Jedna z žen ještě před odchodem požádá o sklenici vody, zabaví staršího občana a druhá mezitím proklouzne za zády do místnosti, odkud vybral poškozený peníze a odcizí veškeré uložené úspory.

     Pachatelé by se měli pohybovat tmavým vozidlem tov. zn. Mercedes-Benz, přičemž před domem zůstávají sedět dva muži, také snědé pleti. Tito pachatelé se zaměřují zejména na starší občany důchodového věku žijící osaměle.

     Veškeré informace k pachatelům této trestné činnosti můžete sdělit na tel. číslo 544 228 002, nebo na linku 158.

 

Výměna řidičských průkazů

Vážení spoluobčané,

     na základě oznámení z ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. listopadu 1993.

     Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu, případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.

    Ke konci roku mohou být z provozních důvodů vyměněny průkazy řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

 

 

 

Mobilní aplikace

V Obraze

Rozpočet

Rozpočet

Svoz odpadu

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27
28 29
30 31

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální teplota

27.10.2021 15:00

Aktuální teplota:

11,3 °C

Vlhkost:

76,1 %

Rosný bod:

7,2 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem