Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Jak dál se školou?

Jak dál se školou ?

V těchto dnech se vzdala funkce ředitelky Základní školy Babice nad Svitavou paní

Mgr. Romana Sklenaříková, toho času na rodičovské dovolené, kterou zastupoval

pan Mgr. Petr Novák. Obec jako zřizovatel školy vyhlásí co nejdříve

konkurzní řízení na místo nového ředitele příspěvkové organizace.
Do budoucna hodláme totiž stabilizovat učitelský sbor tak, aby nadále nedocházelo

k častému střídání pedagogického sboru.
Nejvážnější problém školy v současné době, kdy neustále pokračuje trend odchodů žáků z ročníků I.stupně do jiných škol v okolních obcích, lze spatřovat ve skutečnosti, že rodiče na základě nejrůznějších informací vyjadřují tak nespokojenost s úrovní, výukou a tudíž

i s vedením školy.
Každý stěžovatel by měl pečlivě zvažovat, z jakých pramenů takové informace pocházejí

a zda se nejedná o dobře známý zdroj „jedna paní povídala“.
Vedení obce nezavírá oči nad současnou situací a ze všech nedostatků vyvodí důsledky. Zásadní, zcela reálný problém vidí v nedostatku pružné a účinné komunikace mezi školou a rodiči. Proto je třeba prohlubovat propagaci školy nejen v obci, šířit pozitivní informace současně s důsledným odstraňováním negativních jevů a seznamovat občany s každým úspěchem tak, aby se prestiž školy zvýšila a chtěli ji navštěvovat nejen žáci z naší, ale

i z okolních obcí.
Venkovské školy jsou pro obec výrazným činitelem. Přinášejí oživení, nové pohledy, perspektivu přílivu nových obyvatel a mají nezastupitelnou roli v kulturním a osvětovém životě obce. Odchod žáků ze školy může mít nenapravitelné důsledky v podobě uzavření školy. Nemusím jistě zdůrazňovat, že obnova jednou zrušených škol je velmi nesnadná. Vesnická škola je základem obce. Obec se školou má garanci, že tam budou žít mladí lidé a že obec nezanikne. Babice jsou překrásnou obcí a uvědomme si, že zachování školy

je pro její budoucí rozvoj zcela zásadní.
Naše škola v současné době poskytuje jedinečné, ba ideální podmínky. Menší počet dětí

ve třídě zaručuje individuální přístup k výuce jednotlivých žáků. Děti se na malé škole mohou učit více sociálním dovednostem. Není zde tolik problémů v chování, skupiny jsou menší, učitel se dětem může věnovat podle jejich zájmů a potřeb. Děti se učí mnohem víc zodpovědnosti a samostatnosti, celková atmosféra je pro děti (i rodiče) příjemnější

a bezpečnější.
Navrhuji řešení, které bude úkolem pro nové vedení školy:
Zásadně změnit koncepci rodičovských schůzek a mezi školou a rodiči při řešení problémů nastolit vztah úzké spolupráce. Postupně vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji prostřednictvím rozmanitějších forem práce, což souvisí nejen s odborností

a stabilizací učitelského sboru, ale i se záměrem o efektivní výuku. Škola je pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde lze podnikat řadu zajímavých aktivit.
V mimoškolní činnosti už dnes funguje množství zájmových kroužků. Obec může pomoci a třídy vybavit novým nábytkem, zakoupit další hry a hračky do školní družiny.
Jaká škola bude záleží také na zájmu rodičů a aktivitě zřízené školské rady, která bude mít zásadní vliv na veškeré dění ve škole i v obci. Co dělat, aby se podařilo školu udržet? Záleží na vás všech! Nejen na rodičích dítek školou povinných…

MIROSLAV MARTYKÁN, starosta obce
 

Mobilní aplikace

V Obraze

Rozpočet

Rozpočet

Svoz odpadu

Leden2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4 5 6
7 8
9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
21 22
23 24
25 26 27
28
29 30 31

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální teplota

22.1.2021 11:02

Aktuální teplota:

5,6 °C

Vlhkost:

91,9 %

Rosný bod:

4,3 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem