Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Zpráva o činnosti JSDH za léta 2002 až 2008

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY v letech 2002 – 2008
 
        Dovolte, abych Vám přiblížil dobu ne tak zdaleka minulou, ale pro naši jednotku zajisté zcela významnou a zásadní. Mám na mysli konec roku 2002 kdy po jistých spekulací se podařilo po více jak 10tiletém hlubokém útlumu obnovit činnost naší jednotky.
          Začátkem roku 2003 zahájila naše jednotka naplno znovu svoji činnost a začala plnit úkoly především v souladu požární ochrany, ale i v rámci kulturního a společenského dění jak v naší obci tak i v blízkém okolí. První kroky byli směřovány především k akceschopnosti techniky a členů zásahové jednotky. Bylo nutné po letech útlumu, opravit a zprovoznit tehdejší techniku DA T 805 + PPS 12 a připravit ji společně s dalším poměrně bohatým požárním příslušenstvím na likvidaci mimořádných událostí. Byla vytvořena zcela nová zásahová jednotka která postupem času získala kvalifikovanou požární odbornost a byla připravena k nasazení na likvidaci mimořádné události, byť jen se základními pracovními ochrannými prostředky jako ( lehký pracovní stejnokroj PS II, požární přilbu PZ 3 a obuv kanady).
          Upřímně řečeno začátek byl po tak dlouhém útlumu velice složitý a bez opor vedoucích funkcionářů SDH, starosty obce a všech aktivních zapálených členů, bychom se jen stěží nacházeli v pozici ve které jsme. Postupem měsíců naše jednotka rostla a sílila aš vygradovala ve velice spolehlivou složku IZS a domnívám se, že jsme navázali zodpovědně na činnost našich předchůdců.
 
          Zásahová jednotka má k dnešnímu dni 20 členů kteří jsou pravidelně školeny a cvičeny v souladu s osnovou odborné přípravy jednotek požární ochrany a splňují veškeré odborné požadavky pro výkon ve funkci člena zásahové jednotky. Zásahovou jednotku tvoří velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 4 strojníci, 8 nositelů dýchací techniky, 6 zdravotníků první pomoci, 5 členů má osvědčení pro práci s motorovou pilou. Veškerá zmíněná odborná kvalifikace je získána v profesionálních institucích MV a HZS – kde také dochází k pravidelným periodickým a cyklickým zkouškám.
         Od roku 2003 došlo ke značné modernizaci pracovních ochranných prostředků které nahradily a doplnily chybějící či nevyhovující vybavení. Jednotka disponuje novými požárními přilbami Galet, kompletním zásahovým oděvem Fireman III a kvalitní zásahovou obuví. Veškeré výstrojní prostředky splňují potřebné normy a požadavky na ochranu zdraví zasahujících hasičů. Mluvíme zde o bezpodmínečně nutném vybavení na ochranu hasičů u zásahu – není výjimkou, že odrazem kvality jsou značné pořizovací náklady které se snažíme z převážné věčiny hradit z prostředků které získáváme vlastním přičiněním ( ples, sběr kovového odpadu atd.)
        Zásahová jednotka má za 6tileté působení v rámci operačního řízení 70 různorodých zásahů jako požáry, dopravní nehody, likvidace obtížného hmyzu, čerpání vody, záchranu osob + první pomoc a odstraňování následků přírodních rozmarů ( povodně, sněhové kalamity, větrné poryvy). Jako nejvýznamnější či nejnáročnější zásahy můžem zmínit povodně po jarním tání sněhu v r. 2006 v obci Bílovice nad Svitavou, požár hospodářského stavení v r.2007 v obci Babice nad Svitavou a zejména pak všechny zdravotní zásahy, – jsou to závažné události, kdy je naostro prověřena připravenost členů zásahové jednotky a akceschopnost techniky.
 
         Žijeme v době, kdy každý žije pouze pro svoji rodinu, kdy má dost starostí sám se sebou. Dnes zůstávají dobrovolní hasiči jako jediní, kterým velí čest a povinnost poskytnout pomoc v nouzi kdykoliv, komukoliv a to bez nároku na jakoukoliv odměnu či honorář. A přitom mnohdy nasazují to nejcennější, co člověk má.
Být hasičem, to není kšeft, to je poslání dobrovolného převzetí odpovědnosti za druhé.
 
         Díky všem nejmenovaným za obětavou, nezištnou práci a pomoc na poli požární ochrany v naší obci, která měla a snad stále bude mít ve svém čele heslo- Bližnímu ku pomoci.
         Slova poděkování patří i manželkám a rodinám hasičů za pochopení, oporu a rodinné zázemí.
 
 
 
Hasičská zbrojnice
 
        V roce 2007 se začal naplňovat ve spolupráci s vedením obce sen všech našich hasičů a to ve smyslu stavební rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice. Novou přestavbou podkroví hasičské zbrojnice, nám vznikají důstojné prostory a zázemí pro naši práci, podotýkám, že stávající prostory jsou pro naši členskou základnu nedostačující, stísněné a při vyhlášení požárního poplachu i nebezpečné. Kdy garáž pro zásahovou techniku slouží zároveň jako sklad požárního příslušenství a šatna členů zásahové jednotky.
Průběh vykonané práce na hasičské zbrojnici: - vybudování schodiště na půdu
                                                    - rozebrání a následná výstavba čelních štítů + zabudování oken
-          vybetonování podlahy na půdě
-          výstavba skladu PHM pod schodištěm
-          rozebrání střešní krytiny a trámové vazby
-          z pevnění a výstavba nové podezdívky
-          položení nové vazby + výstavba věžičky na hadice
-          výstavba jednotlivých místností
 Veškeré práce provádí řemeslníci z naší obce – za našeho menšího či většího pracovního přispění.
 
Požární technika
 
        K dnešnímu dni naše jednotka disponuje bohatým vozidlovým parkem sice starší výroby, ale připravené a vybavené k okamžitému výjezdu.
 
          Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Š 706 RTHP – vozidlo bylo zakoupeno v r. 2003 od SDH Velké Losiny v hodnotě 80 000 kč.,pro naši jednotku je to prioritní vozidlo pro boj s požárem, vozidlo umožňuje přepravu požárního družstva 1+7   + dostatek požárního příslušenství nutného na likvidaci vzniku mimořádné události, vozidlo má vlastní nádrž na vodu o kapacitě 3 500 l, bolístkou vozidla jsou časté poruchy které si vyžadují neustálý servis. V letošním roce se připravuje rekonstrukce vozidla u specializované firmy z prostředků státní dotace.
 
           DA T 805 – vozidlo prošlo v letech 2003-2004 různými více či méně složitými opravami provedené šikovnýma rukama našich strojníků a techniků. Předností vozidla je jízda terénem, umožňuje přepravu družstva 1+8 + požární přívěs, vozidlo je stále zařazeno ve výjezdu v rámci operačního řízení.
          TA-1 Mazda – jedná se o dodávkový automobil který umožňuje přepravu družstva 1+5, vozidlo je především určeno k zásahům technického charakteru a tomu odpovídá i výbava vozidla ( elektrocentrála, kalové čerpadlo, motorová pila, sorbent atd.). V r. 2005-2006 byli provedeny potřebné úpravy a opravy ( lak,brzdy,výstražné zařízení apod.) vše svépomoci členy jednotky. Vozidlo bylo zakoupeno v r. 2005 v hodnotě 30 000kč., z prostředků SDH.
           CAS 32 T 148 – vozidlo bylo získáno v r. 2008 bezúplatným převodem od MO, posádka 1+3, kapacita vodní nádrže 6 000 l, vozidlo zůstává prozatím nezařazeno ve výjezdu v rámci operačního řízení.
           PPS 12 – 2x – jedná se o požární přívěs vybavený požárním příslušenstvím na likvidaci požáru + pož. čerpadlem, jeden z přívěsů byl získán v r. 2007 bezúplatným převodem od MO.
           VTA 60 – jedná se o požární přívěs - odsávač kouře + potřebné vybavení umožňující vyčištění prostor od kouře a zplodin hoření, přívěs byl získán v r. 2006 bezúplatným převodem od HZS ČR.
 Další technika a vybavení: motorová pila Stihl, kalové čerpadlo, elektrocentrála, požární čerpadlo PS 8, dýchací přístroje Saturn S7, křísící přístroj Saturn-oxy,          oblek OL-2, ruční radiostanice, vozidlová radiostanice, vojenský stan, přívěs – polní kuchyně.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Svoz odpadu

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální teplota

3.6.2023 16:21

Aktuální teplota:

17,3 °C

Vlhkost:

44,1 %

Rosný bod:

4,9 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka